راهکارهای کاهش هزینه گاز

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه هر متر مکعب گاز مصرفی در انواع ساختمان‌ها از طرف شرکت گاز و الزام به کاهش مصرف گاز در کشور، لازم است تمامی راهکارهای کاهش هزینه گاز در یک ساختمان توسط مالک آن رعایت شود، تا از پرداخت هزینه اضافی و هدر رفتن سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری شود. بنابراین…

FacebookTwitterInstagram
Skip to content