گالری عکس مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار مخازنی هستند که برای ذخیره یک سیال با فشار بالاتر از فشار اتمسفریک استفاده می شود. مخازن تحت فشار معمولا به صورت استوانه یا کروی ساخته می شوند تا تحمل فشار سیال داخل خود را داشته باشند. همچنین این مخازن برای تعادل فشاری یک سیستم استفاده می شود تا فشار بصورت ناگهانی در آن سیستم تغییر نکند. حجم مخزن تخت فشار بر اساس مصرف سیال در سیستم و فشار تزریق و میزان سیال مصرفی محاسبه می شود. مخازن تحت فشار برای نگهداری آب، هوا یا گازهای دیگر استفاده می شود که باید تحت فشار خاصی به سیستم شارژ شوند. بنابراین جنس بدنه این مخازن باید متناسب با آن سیال انتخاب شوند.

مخزن تحت فشار
مخزن تحت فشار مبدل سازان مبنا
FacebookTwitterInstagram
Skip to content