مقالات

مبدل حرارتی پوسته و لوله چیست؟

فرایند ماشینکاری یک قطعه فلزی، به انجام کارهای مختلفی نیاز دارد که با یک برنامه محاسبه شده دقیق انجام می‌شوند. در نتیجه‌ آن شکل و ویژگی‌های مورد نظر از یک قطعه به دست می آید.

استاندارد مخازن ذخیره BS2594

انواع مخازن ذخیره، روش ساخت و بازرسی آنها مخازن ذخیره استوانه ای اغلب دارای سطح مقطع یکسان هستند، که انواع آنها با ابعاد مختلف در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. اندازه این مخازن حتی به قطر ۱۰۰ متر و طول چند ده متر هم می رسد. مخازن ذخیره برای نگهداری سیالاتی مثل آب، روغن‌های…

راهکارهای کاهش هزینه گاز

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه هر متر مکعب گاز مصرفی در انواع ساختمان‌ها از طرف شرکت گاز و الزام به کاهش مصرف گاز در کشور، لازم است تمامی راهکارهای کاهش هزینه گاز در یک ساختمان توسط مالک آن رعایت شود، تا از پرداخت هزینه اضافی و هدر رفتن سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری شود. بنابراین…

FacebookTwitterInstagram
Skip to content