منبع انبساط بسته

خانه | محصولات | منبع انبساط | منبع انبساط بسته

منبع انبساط بسته

منبع انبساط بسته برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها و خسارت به سیستم تاسیساتی استفاده می شود، زیرا در سیستم‌های مداربسته با بالا رفتن دمای آب، حجم آب نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، ترکیدگی و خسارت در خطوط لوله ها رخ خواهد داد. برای جلوگیری از این پدیده از مخزنی به نام منبع انبساط بسته استفاده می‌شود. منابع انبساط متناسب با کاربردشان به دو مدل باز و بسته طبقه‌بندی می‌شوند.

منبع انبساط بسته

هنگامی که فضایی در پشت بام برای نصب مخزن انبساط نداشته باشیم، یا به دلایلی بخواهیم مخزن انبساط را در موتورخانه نصب بکنیم، باید از منبع انبساط بسته استفاده می‌کنیم.

نحوه کار منبع انبساط 

 مخزن انبساط بسته شامل یک مخزن استوانه ای است که به صورت عمودی یا افقی در موتورخانه نصب می‌شود. معمولاً بخشی از  حجم این مخزن آب و بخشی دیگر با هوا یا ازت پر می‌شود. هنگامی که فشار آب در اثر حرارت بالا می‌رود بالشتک هوای درون مخزن، فشار  ناشی از تغییر حجم را خنثی می‌کند.

انواع مخزن انبساط بسته

مخزن انبساط بسته در صنعت تاسیسات به دو صورت دیافراگمی و ازتی تقسیم بندی می‌شود.

۱- مخزن انبساط بسته دیافراگمی: همانطور که از نام آن پیداست از یک دیافراگم در داخل مخزن تحت فشار استفاده می‌شود. در داخل تیوب یا دیافراگم این مخزن آب و در خارج آن هوا شارژ می‌شود. هوای تحت فشار اطراف دیافراگم در هنگام انبساط حجمی آب مانند یک بالشتک یا فنر عمل کرده و فشار حاصل از این انبساط را خنثی می‌کند.

۲- مخزن انبساط بسته ازتی: این مخزن شامل یک استوانه توخالی فلزی است که مقداری از آن آب و بخش دیگر از گاز خنثی مانند ازت پر می‌شود. بنابراین در مخزن ازتی، خبری از دیافراگم یا لاستیک نیست. ازت در بالای سطح آب مانند یک بالشتک عمل کرده و فشار آب را خنثی می‌کند.

جنس مخزن انبساط 

به خاطر فشار کار، مخزن انبساط بسته به نوعی مخزن تحت فشار محسوب می‌شود. جنس منبع انبساط بسته از نوع فولادی انتخاب می‌شود، که البته ممکن است جنس مخزن به خاطر خوردگی‌های حاصل از مواد شیمیایی موجود در آب، از نوع گالوانیزه نیز انتخاب شود.

محاسبه حجم منبع انبساط

برای محاسبه حجم منبع انبساط بسته به دو روش می‌توان عمل کرد:

۱- محاسبات دقیق و مهندسی: در محاسبه دقیق حجم منبع انبساط بسته باید سه پارامتر اصلی یعنی دما، فشار و حجم آبگیری سیستم را در نظر گرفت که توسط فرمول زیر و با استفاده از این سه پارامتر، می‌توان مخزن را محاسبه و طراحی نمود.

محاسبه منبع انبساط بسته ازتی
محاسبه منبع انبساط بسته ازتی
محاسبه منبع انبساط بسته دیافراگمی
محاسبه منبع انبساط بسته دیافراگمی

۲- محاسبات تخمینی یا سرانگشتی: در محاسبه نوع سرانگشتی برای تعیین حجم منبع انبساط بسته به ظرفیت دیگ نیاز داریم. با استفاده از جدول زیر و دانستن ظرفیت حرارتی دیگ می‌توانیم حجم مخزن را انتخاب نماییم.

جدول انتخاب منبع انبساط بسته ازتی

بار حرارتی
Kcal/hr
ارتفاع ساختمان از بالاترین رادیاتور تا دیگ حرارت مرکزی (متر)
۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۶۰
حجم منبع انبساط بسته (لیتر)
۵۰۰۰۰ ۳۹ ۴۹ ۵۹ ۶۹ ۷۹ ۹۰ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۴۰
۱۰۰۰۰۰ ۷۸ ۹۸ ۱۱۹ ۱۳۹ ۱۵۹ ۱۷۹ ۱۹۹ ۲۲۰ ۲۴۰ ۲۸۰
۲۰۰۰۰۰ ۱۵۶ ۱۹۷ ۲۳۷ ۲۷۸ ۳۱۸ ۳۵۸ ۳۹۹ ۴۳۹ ۴۷۹ ۵۶۰
۳۰۰۰۰۰ ۲۳۵ ۲۹۵ ۳۵۶ ۴۱۶ ۴۷۷ ۵۳۷ ۵۹۸ ۶۵۹ ۷۱۹ ۸۴۰
۴۰۰۰۰۰ ۳۱۳ ۳۹۴ ۴۷۴ ۵۵۵ ۶۳۵ ۷۱۷ ۷۹۷ ۸۷۸ ۹۵۹ ۱۱۲۰
۵۰۰۰۰۰ ۳۹۱ ۴۹۲ ۵۹۳ ۶۴۹ ۷۹۵ ۸۹۶ ۹۹۷ ۱۰۹۸ ۱۱۹۹ ۱۴۰۰
۶۰۰۰۰۰ ۴۶۵ ۵۹۰ ۷۱۲ ۸۳۳ ۹۵۴ ۱۰۷۵ ۱۱۹۶ ۱۳۱۷ ۱۴۳۸ ۱۶۸۱
۷۰۰۰۰۰ ۵۴۸ ۶۸۹ ۸۳۰ ۹۷۱ ۱۱۱۳ ۱۲۵۴ ۱۳۹۵ ۱۵۳۷ ۱۶۷۸ ۱۹۶۱
۸۰۰۰۰۰ ۶۲۶ ۷۸۷ ۹۴۹ ۱۱۱۰ ۱۲۷۲ ۱۴۳۳ ۱۵۹۵ ۱۷۵۶ ۱۹۱۸ ۲۲۴۱
۹۰۰۰۰۰ ۷۰۴ ۸۸۸ ۱۰۶۷ ۱۲۴۹ ۱۴۳۱ ۱۶۱۲ ۱۷۹۴ ۱۹۷۶ ۲۱۵۷ ۲۵۲۱
۱۰۰۰۰۰۰ ۷۸۲ ۹۸۴ ۱۱۸۶ ۱۳۸۸ ۱۵۹۰ ۱۷۹۲ ۱۹۹۳ ۲۱۹۵ ۲۳۹۷ ۲۸۰۱

جدول انتخاب منبع انبساط بسته دیافراگمی

بار حرارتی
Kcal/hr
ارتفاع ساختمان از بالاترین رادیاتور تا دیگ حرارت مرکزی (متر)
۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۶۰
حجم منبع انبساط بسته (لیتر)
۵۰۰۰۰ ۳۲ ۳۷ ۴۲ ۴۷ ۵۲ ۵۷ ۶۲ ۶۸ ۷۳ ۸۳
۱۰۰۰۰۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۸۹ ۹۹ ۱۰۹ ۱۱۹ ۱۲۸ ۱۳۸ ۱۵۸
۲۰۰۰۰۰ ۱۱۴ ۱۳۲ ۱۵۱ ۱۶۹ ۱۸۸ ۲۰۶ ۲۲۵ ۲۴۳ ۲۶۲ ۲۹۹
۳۰۰۰۰۰ ۱۶۱ ۱۸۷ ۲۱۳ ۲۴۰ ۲۶۶ ۲۹۲ ۳۱۸ ۳۴۴ ۳۷۱ ۴۲۳
۴۰۰۰۰۰ ۲۰۲ ۲۳۵ ۲۶۸ ۳۰۱ ۳۳۴ ۳۶۶ ۳۹۹ ۴۳۲ ۴۶۵ ۵۳۱
۵۰۰۰۰۰ ۲۳۷ ۲۷۵ ۳۱۴ ۳۵۲ ۳۹۱ ۴۲۹ ۴۶۸ ۵۰۷ ۵۴۵ ۶۲۲
۶۰۰۰۰۰ ۲۶۵ ۳۰۸ ۳۵۲ ۳۹۵ ۴۳۸ ۴۸۱ ۵۲۴ ۵۶۷ ۶۱۰ ۶۹۷
۷۰۰۰۰۰ ۲۸۷ ۳۳۴ ۳۸۱ ۴۲۸ ۴۷۴ ۵۲۱ ۵۶۸ ۶۱۵ ۶۶۱ ۷۵۵
۸۰۰۰۰۰ ۳۰۳ ۳۵۲ ۴۰۲ ۴۵۱ ۵۰۰ ۵۵۰ ۵۹۹ ۶۴۸ ۸۹۸ ۷۹۸
۹۰۰۰۰۰ ۳۱۳ ۳۶۳ ۴۱۴ ۴۶۵ ۵۱۶ ۵۶۷ ۶۱۸ ۶۶۹ ۷۱۹ ۸۲۱
۱۰۰۰۰۰۰ ۳۱۶ ۳۶۷ ۴۱۸ ۴۷۰ ۵۲۱ ۵۷۳ ۶۲۴ ۶۷۵ ۷۲۷ ۸۲۹

قیمت مخزن انبساط بسته

برای تعیین قیمت مخزن انبساط بسته به پارامترهایی نظیر حجم مخزن، ابعاد مخزن و ضخامت آن نیاز داریم. همانطور که گفته شد ضخامت مخزن بر اساس فشار کاری آن به دست می‌آید. بنابراین برای محاسبه قیمت مخزن باید شرایط هر پروژه را به صورت جداگانه بررسی نمود، پس پیشنهاد می‌شود برای برآورد قیمت واقعی منبع انبساط مورد نیاز با کارشناسان فنی این شرکت تماس بگیرید.

نحوه نصب و راه اندازی

برای نصب منبع انبساط بسته باید به نقشه‌های مربوط به آن پروژه مراجعه نمود. اما به صورت کلی روی مخزن انبساط بوشن‌های رفت و برگشت، آبنما، تخلیه و شارژ هوا وجود دارد. ابتدا باید لوله رفت با برگشت را به مخزن وصل کرده و لوله ورود ازت یا هوا را به بالای مخزن متصل کرد. در انتها نیز فشارسنج و آبنما و شیر تخلیه را نیز روی مخزن نصب می‌کنیم.

برای راه اندازی مخزن انبساط بسته ابتدا مخزن را از هوا یا ازت پر می‌کنیم. فشار پر کردن هوا در مخزن بستگی به فشار کار سیستم دارد. بعد از آنکه هوا با فشار مناسب در مخزن پر شد شیر آب ورودی را باز کرده و مخزن را در حدود دو سوم حجم آن از آب پر می‌کنیم. بدین صورت مخزن آماده استفاده در خط می‌باشد.

مخزن انبساط بسته
Model Capacity ( lit ) Dimansion
D(cm) L(cm)
MSTH.1 ۳۰۰ ۵۲ ۱۴۰
MSTH.2 ۴۰۰ ۵۹ ۱۵۰
MSTH.3 ۵۰۰ ۶۵ ۱۵۰
MSTH.4 ۶۰۰ ۶۵ ۱۷۰
MSTH.5 ۸۰۰ ۷۲ ۲۰۰
MSTH.6 ۱۰۰۰ ۸۰ ۲۰۰
MSTH.7 ۱۲۰۰ ۹۰ ۲۰۰
MSTH.8 ۱۵۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰
MSTH.9 ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۲۵۰

نرم افزار محاسبه منبع انبساط بسته

شرکت مبدل سازان مبنا برای آسانی انجام محاسبات، اقدام به راه اندازی وب سایت محاسبات آنلاین برای تجهیزات تاسیساتی به نام “ترموسافت” نموده است و در بخش محاسبه مخزن انبساط بسته، شما می توانید به راحتی حجم منبع انبساط را محاسبه نمایید. (برای ورود به سایت ترموسافت روی این “لینک” کلیک نمایید.)

برای اطلاعات بیشتر هم می توانید با ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط

مخزن سختی گیر آب

قیمت مخزن تحت فشار

مخازن فیلتر شنی با توجه به کارایی و کاربردهای گسترده‌ای که دارند، ابزارهای بسیار مهمی در فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب هستند. این مخازن می‌توانند به تصفیه آب و حفظ محیط زیست کمک شایانی نمایند.

بیشتر بخوانید »
مخزن سختی گیر آب

مخزن تحت فشار

مخازن فیلتر شنی با توجه به کارایی و کاربردهای گسترده‌ای که دارند، ابزارهای بسیار مهمی در فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب هستند. این مخازن می‌توانند به تصفیه آب و حفظ محیط زیست کمک شایانی نمایند.

بیشتر بخوانید »
مخزن سختی گیر آب

سختی گیر آب

مخازن فیلتر شنی با توجه به کارایی و کاربردهای گسترده‌ای که دارند، ابزارهای بسیار مهمی در فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب هستند. این مخازن می‌توانند به تصفیه آب و حفظ محیط زیست کمک شایانی نمایند.

بیشتر بخوانید »
FacebookTwitterInstagram
Skip to content