مخازن جداکننده

خانه | محصولات | مخازن جداکننده

مخازن جداکننده

مخازن جداکننده در سیستمهای تاسیساتی پر انرژی مانند مسیرهای بخار، برای جدا کردن و کاهش گازهای مضر، مانند هوا، اکسیژن و دی اکسید کربن، از مدار استفاده می‌شوند. این مخازن شامل دو گروه می باشند: مخازن جداکننده دی اریتور (DEAREATOR) و مخازن جداکننده ایر سپراتور (Air Seperator).

اکسیژن در مسیرهای پرحرارت سبب اکسیده شدن وخوردگی خطوط لوله و تیوبهای دیگها می شود. دی اکسید کربن نیز تبدیل به ترکیبات اسیدی و کربناتی می شود، که باعث خوردگی شدید مدار خواهد شد. برای کاهش و کنترل میزان این گازها در مدار از مخزن جداکننده دی اریتور (DEAREATOR) استفاده می شود. مخزن جداکننده ایر سپراتور (Air Seperator) هم دستگاهی است که برای جداسازی هوا از آب استفاده می‌شود. همانطور که می‌دانیم، به صورت طبیعی مقداری هوا در آب وجود دارد. هنگامی که آب گرم می‌شود، مقداری از این هوا به صورت نامحلول و حباب درآمده که باعث تخریب خطوط لوله، پمپ‌ها و دیگر سیستم‌های تاسیساتی می‌شود. با جدا کردن هوای محلول در آب، سیستم به صورت خودکار هواگیری شده و راندمان دستگاه‌های انتقال حرارت افزایش پیدا می‌کند.

دی اریتور

ایرسپراتور

شرکت مبدل سازان مبنا برای آسانی انجام محاسبات، اقدام به راه اندازی وب سایت محاسبات آنلاین برای تجهیزات تاسیساتی به نام “ترموسافت” نموده است. شما می توانید با استفاده از اطلاعات موجود در این سایت به راحتی محاسبات مورد نظر خودتان را انجام دهید. 

مخازن جداکننده
FacebookTwitterInstagram
Skip to content