مخازن تصفیه آب

خانه | محصولات | مخازن تصفیه آب

مخازن تصفیه آب مبدل سازان مبنا

مخازن تصفیه آب مخازنی هستند که با حذف ذرات نامحلول در آب، آن را فیلتر کرده و آبی صاف و عاری از ذرات معلق ارائه می کنند. این مخازن به دو دسته تقسیم می‌شوند: مخازن فیلتر شنی و مخازن سختی گیر.

در مخزن فیلتر شنی، آب ناصاف را با فشار زیاد از یک بستر فیلتر کننده آب، مانند شن یا کربن اکتیو یا ذغال آنتراسیت عبور می دهند. به این ترتیب ذرات معلق موجود در آب، در بین خلل و فرج فیلتر گیر کرده و از آن عبور نمی کند و آب صاف شده، از دستگاه فیلتر شنی خارج می شود.

اما مخزن سختی گیر دستگاهی است که از میزان آهک یا همان کربنات کلسیم موجود در آب را به کمک مواد شیمیایی (مانند رزین‌ها) می کاهد. این کاهش سختی، موجب حفظ راندمان مدارهای بخار و آب گرم در موتورخانه‌ها می‌شود. البته در سیستم‌های تبرید و برج خنک کن ها نیز کاربرد فراوانی دارد.

مخزن فیلتر شنی

مخزن سختی گیر

شرکت مبدل سازان مبنا برای آسانی انجام محاسبات، اقدام به راه اندازی وب سایت محاسبات آنلاین برای تجهیزات تاسیساتی به نام “ترموسافت” نموده است. شما می توانید با استفاده از اطلاعات موجود در این سایت به راحتی محاسبات مورد نظر خودتان را انجام دهید. 

FacebookTwitterInstagram
Skip to content